Over mij

Jacobien van Es | Praktische Filosofie | Filosofisch Prakticus: één op één gesprekken, socratische groepsintervisie, consulent, trainer en gespreksleider.

l geruime tijd verdiep ik mij in de filosofie en in de ambacht van het filosoferen; de ‘praktische filosofie’. Hierin staan het toepassen van de filosofische vaardigheden en het ontwikkelen van een filosofische denkhouding in werk & leven centraal. Het leert mij om de juiste vragen te stellen, het ‘niet weten’ te waarderen en te komen tot nieuwe kennis & inzichten.

Ik heb verschillende opleidingen en trainingen gevolgd bij de Internationale school voor Wijsbegeerte (ISVW), waaronder de beroepsopleidingen ‘Socratisch Gespreksleider’ en ‘Filosofisch Practicus’. Ik heb geleerd hoe ik individuen, groepen en organisaties kan begeleiden en trainen in het kritisch& reflectief leren denken in verschillende praktijksituaties.

Om mijn vakkennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, volg ik nascholing bij het Socratischgesprek.be en ben ik ben lid van het Gilde van Filosofisch Practici en van de Vereniging Filosofische Praktijk.

Met ruim 20 jaar ervaring in het hoger onderwijs als docent, historicus, opleider en onderwijsadviseur, ben ik gespecialiseerd op het gebied van professionalisering- en organisatieontwikkeling op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen.

Vaak met humor en vanuit het alledaagse en zeker ook met ernst stimuleer ik het (eigen) denken en niet weten. Uit dat niet weten volgt denkruimte voor iets nieuws, voor iets wat je daarvoor nog niet wist.

Deze houding van nieuwsgierigheid en reflectie in combinatie met de vaardigheid om je eigen denken te bevragen, je aannames te toetsen, vooronderstellingen te herkennen en denkpatronen te doorbreken, zijn van wezenlijk belang voor een samenleving waarin waarheidsvinding en reflectie betekenis geven.