Methodes

Denkgesprek

Een denkgesprek / denkonderzoek is een één op één gesprek waarin we jouw ingebrachte vraag, probleem of dilemma gaan onderzoeken. Dat kan gaan over je werk, relaties of iets anders wat jou bezighoudt in je denken. Tijdens één of meerdere sessies leer ik je (methodisch) om je eigen aannames en denkpatronen te onderzoeken en herkennen. Je leert buiten je denkkaders te treden en ook het ‘niet weten’ te ervaren. Hierdoor krijg je denkruimte. Er ontstaat namelijk iets nieuws, iets wat je nog niet wist. Je gaat vanuit jezelf anders kijken naar je vraagstuk of een oplossing. En dat geeft vrijheid.

Denkworkshops

Denkworkshops (op maat) kunnen ingezet worden in organisaties die een vraagstuk willen verhelderen, een onderzoek willen doen naar ‘denkfouten’ in hun beleid en/of een gemeenschappelijk visie willen vormen. Tijdens een workshop train en begeleid ik de deelnemers in het stellen van de juiste vragen, het leeg luisteren en blinde vlekken te zien om tot een gedeeld en doordacht resultaat te komen. Enkele denkworkshops kunnen ook online aangeboden worden.

Socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk denkgesprek, waarin de deelnemers groepsgewijs aan waarheidsvinding doen. Een socratisch gesprek vindt plaats aan de hand van een concrete, vaak alledaagse ervaring van één van de deelnemers. De deelnemers leren verschillende soorten vragen te stellen en aandachtig te luisteren naar elkaar. Het streven is consensus en verbinding en een dieper begrip, waardoor het socratisch gesprek ook uitermate geschikt is voor teams, coalities en bestuursorganen en voor particuliere groepen.

Moreel beraad

Moreel beraad is een gemeenschappelijk denkgesprek over een casus die moreel van aard is, bv over de vraag ‘is het goed wat ik heb gedaan?’ De deelnemers leren om aandachtig te luisteren en te argumenteren, elkaar de juiste vragen te stellen en de consensus te onderzoeken. Moreel beraad is heel geschikt voor organisaties die morele afwegingen moeten maken, zoals de zorg, de rechtspraak, de overheid en het onderwijs. Ook commerciële organisaties hebben veel baat bij een moreel beraad.

Impressie van één van mijn sessies in samenwerking met Gemeente het Hogeland.

Een filosofisch café is heel geschikt voor een gemeenschappelijk (socratisch) denkgesprek vanwege de laagdrempeligheid en de informele setting, waar vragen stellen en luisteren naar elkaar belangrijker is dan je punt willen maken.